Sídliště, jak dál?

Od listopadových událostí již uběhlo celých 25 let. Změnilo se nějak vnímání a role sídlišť ve společnosti? Jak nahlížíme na tento specifický fenomén spjatý s obdobím socialismu s odstupem celé generace?

Mezinárodní výzkumný projekt "Sídliště, jak dál?" se zabývá otázkami budoucího rozvoje sídlištních celků se zaměřením na témata jejich společenské, ekonomické i kulturní udržitelnosti.

viagra sverige


Sídliště představují specifické oblasti měst vyžadující koncepční a promyšlené rozhodování veřejné správy. Doposud jsme jako společnost řešili téměř výhradně domy a jejich stavebně-technologický standard a příliš jsme se nevěnovali hledání dlouhodobé strategie pro rozvoj těchto lokalit.

Jak dál? Jak má vypadat dlouhodobá vize těchto území? Jakým způsobem do nich koncepčně vstupovat a jak nastartovat proces jejich transformace ve fungující a atraktivní součásti městské struktury? Jak omezit rizika budoucího negativního vývoje?
cialis prodej

Více informací o publikaci
Náhledy stran a fotografie