Audio/video

Projekt „Sídliště, jak dál?“ na vlnách Českého rozhlasu Plus!

O proběhlé vernisáži studentských projektů na Černém Mostě se můžete více dozvědět v audioreportáži Českého rozhlasu Plus:

http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3404015


Projekt „Sídliště, jak dál?“ ve Studiu 6 české televize

V souvislosti s vernisáží studentských projektů na Černém Mostě představili Michal Kohout a Filip Tittl celý projekt v pořadu České televize Studio 6:

http://www.ceskatelevize.cz/ivysilani/1096902795-studio-6/215411010100602/obsah/404530-sidliste-ne-atraktivni-soucast-mesta


Přednáškový cyklus „Sídliště ve V4, jak dál?“

Během března až května 2014 proběhl na fakultě architektury šestidílný přednáškový cyklus zabývající se tématem sídlišť ve střední Evropě. V první části cyklu vystoupili hosté z Maďarska, Polska a Slovenské republiky a prezentovali zkušenosti s revitalizací sídlišť v jednotlivých zemích. V prezentaci dalších specifických odborných témat pokračovali čeští odborníci.

Melinda Benkö Ph.D., Hungary:


Ladislav Lábus a Michal Kohout v Kritickém klubu Českého rozhlasu

Děkan Fakulty architektury ČVUT, profesor Ladislav Lábus a docent Michal Kohout spolu diskutují na téma revitalizace sídlišť v Kritickém klubu Českého rozhlasu. Záznam ke stažení zde:
http://prehravac.rozhlas.cz/audio/3087570

Sídliště, jak dál? na rádiu Wave

Projekt „Sídliště, jak dál?“ na radiu Wave. Poslechněte si komentář Michala Kohouta a Filipa Tittla, kteří náš projekt v rádiu představili:
http://www.rozhlas.cz/radiowave/kultura/_zprava/sidliste-jako-zeme-nikoho-studenti-cvut-navrhuji-reseni--1344269

Cyklus přednášek o pražských sídlištích

Centrum kvality bydlení se ve spolupráci s Atomyk Piktures a AVC ČVUT podílelo na organizaci přednáškového cyklu o pražských sídlištích. Představujeme záznam ze tří unikátních přednášek/procházek s výkladem o třech pražských sídlištích. Jejich autoři přibližují okolnosti, za kterých sídliště vznikala a s jakými vizemi se do jejich tvorby pouštěli. Vysvětlují konkrétní zvolená řešení i dobové tlaky, kterým museli čelit a které výslednou podobu sídlišť ovlivnily. Odhalují, co zůstalo nerealizováno a jak se na výsledky své práce dívají s odstupem času. Jednotlivé autory představuje a diskuzi vede Michal Kohout.

Přednášky proběhly v roce 2011 v rámci předmětu Urbanismus 5 na Fakultě architektury ČVUT.