Pro média

Tisková zpráva:

Fenomén sídlišť a jejich budoucnost bude řešit konference na FA ČVUT

Informační leták:

Mezinárodní konference "Sídliště, jak dál?"

Plakát:

Plakát (.pdf)
Plakát (.jpeg)

Obrazové materiály:

01/ Sídliště Skalka v Praze – návrh detailního řešení proměny parteru ve vztahu k jednotlivým domům, Michal Decker, ateliér Kohout–Tichý, FA ČVUT

02/ Sídliště Skalka v Praze – návrh detailního řešení proměny parteru ve vztahu k jednotlivým domům, Michal Decker, ateliér Kohout–Tichý, FA ČVUT

03/ Sídliště Sychrov ve Vsetíně – stav a návrh transformace, Tereza Vrbová, ateliér Kohout–Tichý, FA ČVUT

04/ Přednáška Melindy Benkö Ph.D., vedoucí Ústavu urbanismu na Fakultě architektury v Budapešti

05/ Výstava semestrálních prací v ateliéru Kohout-Tichý na FA ČVUT

06/ Sídliště Černý Most

Zdroj obrazových materiálů: FA ČVUT

Fotozáznam konference v tiskovém rozlišení:

Autor fotografií: Pavel Nosál

01/ Konferenci zahajuje architekt Michal Kohout, který je současně jedním z garantů projektu.

02/ Konference proběhla pod záštitou Státního fondu rozvoje bydlení. Na fotografii Eva Helclová, ředitelka fondu.

03/ Konference se uskutečnila na Fakultě architektury ČVUT v Praze.

04/ Joop de Haan, ředitel Kanceláře obnovy sídliště Bijlmermeer v Amsterdamu.

05/ Willem van der Steen, bytová společnost Rochdale, Nizozemí.

06/ Hans Meijer, partner kanceláře Van Schagen Architekten, Nizozemí.

07/ Klaas Waarheid, partner kanceláře Van Schagen Architekten, Nizozemí.

08/Během prvního dne vystoupili řečníci z Nizozemí, Francie a Německa.

09/ Konference se zúčastnilo přes 250 hostů.

10/ Panelovou diskuzi řečníků z Nizozemí doplnili architekt a urbanista Filip Tittl a Ivana Cabrnochová, senátorka a místostarostka Městské části Praha 10.

11/ Diskuze účastníků konference během cateringu v atriu FA ČVUT.

12/ Frédéric Schmidt, ředitel kanceláře "Významný městský projekt ve Vaulx-en-Velin", Lyon.

13/ Georges Bullion, ředitel bytové společnosti Dynacité.

14/ Nancy Chenu, urbanistka v Národní agentuře městské obnovy, Francie.

14/ Nancy Chenu, urbanistka v Národní agentuře městské obnovy, Francie.

15/ Irena Fialová moderuje panelovou diskuzi účastníků z Francie.

16/ Panelová diskuze řečníků z Lipska. Společně s Julianou Pantzer a prof. Stefanem Rettichem diskutovali i Matyáš Sedlák a Elena Szolgayová – ředitelka sekce bytové politiky ze Slovenské republiky.

17/ Panelová diskuze řečníků z Lipska.

18/ Profesor Rostislav Švácha vystoupil během druhého dne konference s příspěvkem „Sídliště a média“.

19/ Po jednotlivých tematicky dělených blocích následovaly dotazy z publika.