Mezinárodní workshop 2017

Dne 12. října 2017 se v Praze uskuteční Mezinárodní workshop Sídliště, jak dál? o koherentních přístupech k plánování měst a jejich řízení. Workshop předchází konferenci Evropské fórum měst konané 13. října 2017, kterou organizuje Ministerstvo pro místní rozvoj ve spolupráci s OSN a Fakultou architektury ČVUT.

Na konferenci i workshop je nutná předchozí registrace na adrese www.mmr.cz/EUF