Program

Stáhnout program v PDF

ČTVRTEK, 12. ŘÍJNA

(Na workshopu je zajištěno tlumočení do českého a anglického jazyka).

Registrace účastníků
Úvodní slovo
Zástupce Ministerstva pro místní rozvoj České republiky

BLOK 1 – úvod do tématu
Fenomén panelových sídlišť
prof. Ing. arch. Michal Kohout
Udržitelnost sídlišť
Dr. Elanor Warwick
„Sídliště, jak dál?“ – představení projektu
doc. Ing. arch. David Tichý Ph.D.

Přestávka a občerstvení

BLOK 2 – Evropské příklady strategií řešení a dobré praxe
Evropské příklady regenerace panelových sídlišť – dobrá praxe
Ing. arch. Jana Kubánková
Projekt regenerace sídliště v Amsterdamu Bijlmermeer
Joop de Haan
Diskuze
moderuje prof. Ing. arch. Michal Kohout

Oběd

BLOK 3 – Jak dál?
Zkušenosti zemí střední Evropy (V4)
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.
dr hab., inż. arch., prof. PK Anna Agata Kantarek
Nové přístupy k regeneraci sídlišť – projekty v Jilemnici a ve Štětí
Ing. arch. Filip Tittl
Diskuze
moderuje prof. Ing. arch. Michal Kohout

Zakončení workshopu