Publikace projektu „Sídliště, jak dál?“

25. 02. 2016

Publikace projektu „Sídliště, jak dál?“ bude k mání již za necelý měsíc. Křest proběhne v rámci mezinárodní konference „Evropský Habitat“, která se koná ve dnech 16.–18. března 2016 v Praze. Publikace představí výsledky stejnojmenného výzkumu a je rozdělena do tří částí: úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejich dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.


21_05_2014