Transformace urbánních struktur v globálním světě

25. 10. 2014

Souběžně s mezinárodní konferencí „Sídliště, jak dál?“ proběhne v prostorách fakulty architektury také mezinárodní studentská vědecká konference s názvem Transformace urbánních struktur v globálním světě, která nabídne pohled mladých odborníků na problematiku stavby měst v kontextu trvale udržitelného rozvoje s důrazem na inovativní řešení pro 21. století. Studentská konference je podpořena grantem Českého vysokého učení technického (SGS, SVK).