Publikace

Vydání odborné publikace představuje stěžejní část projektu. Kniha shrnuje výsledky několikaletého výzkumu a je rozdělena do tří částí: úvodní teoretická část se věnuje rozboru východisek sídlištní výstavby i obecnému shrnutí možností jejího dalšího vývoje. Druhá prezentuje 18 modelových studií a 2 pilotní projekty úprav konkrétních lokalit v českých městech. Poslední část publikace je věnována datovým přehledům a grafickým srovnáním: obsahuje výsledky analýz zkoumaných lokalit českých sídlišť, srovnání jednotlivých případových studií a přehled nejzajímavějších evropských příkladů regenerace sídlišť z posledních 25 let.

Kniha vychází pod hlavičkou Ústavu nauky o budovách Fakulty architektury ČVUT v Praze. Vznikla s podporou Ministerstva pro místní rozvoj, měst Jilemnice, Karlovy Vary a Mladá Boleslav a městských částí Praha 10 a Praha 14. Vydání publikace podpořila také Nadace české architektury, Ediční fond FA ČVUT a společnost mm cité.

Distributorem publikace je nakladatelství a vydavatelství Zlatý řez. Knihu je možné si zakoupit u vybraných knihkupců, případně za zvýhodněnou cenu přímo v nakladatelství nebo v Univerzitním knihkupectví odborné literatury ČVUT.